Grupy docelowe
Grupy docelowe w projekcie Learn&Fly:
uczniowie
(głównie w wieku od 15 do 17 lat)
szkoły
nauczyciele
(w większości nauczyciele szkół średnich)
rodzice i doradcy zawodowi
firmy i uniwersytety
usługodawcy w zakresie szkoleń
organizacje publiczne
inni interesariusze